Ocena ryzyka zawodowego

W myśl przepisów to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia dokonania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w jego firmie. Może on dokonać oceny ryzyka zawodowego samodzielnie, oczywiście jeżeli dysponuje niezbędną do tego wiedzą lub może też powołać zespół oceniający ryzyko zawodowe. Podawca może również wskazać osobę, która dokona oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w jego firmie.

Trzeba też podkreślić, że przepisy nie określają sposobu powołania zespołu, ani jego składu. Należy jednak pamiętać o zapisach w aktach prawnych mówiących o zakresie działania służby bhp, do których należy m.in.:

  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Z powyższego wynika, że w składzie zespołu do oceny ryzyka zawodowego powinien znaleźć się pracownik służby bhp. Dodatkowo przypomnijmy wymagania Polskiej Normy PN - N -18002: 2011 – „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”, która dokładnie i w sposób usystematyzowany opisuje cały proces oceny ryzyka zawodowego. Zapisano w niej, że w składzie zespołu do oceny ryzyka zawodowego powinni, przykładowo, znaleźć się m.in. pracownik służby bhp lub osoba wykonująca zadania tej służby. Wspomniana Norma zaleca również, aby osoby oceniające ryzyko:

  • znały i rozumiały zasady oceny ryzyka zawodowego,
  • posiadały wiedzę niezbędną do identyfikowania zagrożeń na ocenianych stanowiskach,
  • umiały ocenić szkodliwe następstwa występujących zagrożeń,
  • umiały określić prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych dla zdrowia i życia pracowników następstw tych zagrożeń,
  • potrafiły formułować propozycje działań prowadzących do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, a także oceniać ich skuteczność oraz identyfikować te problemy, które powinny być rozwiązane z udziałem ekspertów zewnętrznych.

Zauważmy też, że nie każdy pracodawca ma obowiązek powoływania u siebie w firmie komórki służby bhp i zatrudniania specjalistów ds. bhp . Co wówczas, kto rzetelnie dokona oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy? Jak wówczas skompletować zespół do oceny ryzyka zawodowego?

Rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego przez specjalistę ds. bhp spoza zakładu. Nasz ekspert przyjedzie do firmy i na miejscy, rzetelnie dokona oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Twojej firmie.

Cennik:

od 300

Usługa wyceniana jest indywidualnie na podstawie przesłanych dokumentów i ustaleń podczas rozmowy telefonicznej.

Wyślij zapytanie - oddzwonimy do Ciebie
Otrzymasz kopię wiadomości na Twój adres e-mail.
Zyskasz pewność, jak zinterpretować skomplikowane przepisy prawa?
Dostosujemy usługę i jej zakres specyficznych potrzeb Twojej firmy i pracowników.
Nasi eksperci pomogą Ci przygotować dokumenty zgodnie z prawem.
W razie pytań czy wątpliwości – skontaktuj się z nami: [email protected] .
gwarancja

Jakość materiałów dostępnych w serwisie i świadczonych usług gwarantują Eksperci serwisu PortalBHP.pl – najczęściej odwiedzanego portalu zajmującego się zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy! PortalBHP.pl działa od 2009 r.


Redakcja serwisu PortalBHP.pl

Dlaczego warto skorzystać

Zyskasz dostęp do nowoczesnych szkoleń e-learningowych

Alerty pozwolą Ci na pełną kontrolę procesu szkoleniowego.

Będziesz wiedzieć, jak postąpić w trudnej sytuacji, i przygotujesz się na kontrolę organów nadzoru.

Zyskasz pewność, że Twoja dokumentacja jest poprawnie prowadzona.

W każdej nagłej i kryzysowej sytuacji możesz się zwrócić do naszych specjalistów – w ciągu 72 h otrzymasz wyczerpującą odpowiedź!
wiper-pixel