Zatrudnianie pracownika młodocianego – bezpieczne warunki pracy

 • Data: 10/02/2017r
  PrezentacjaZatrydnianie pracownika młodocianego

  Również pracownicy młodociani muszą być poddawani szkoleniom bhp. Pracownicy Ci należą do grupy pracowników objętej szczególnymi obostrzeniami w zakresie zatrudniania, oznacza to że nie każdą pracę można powierzyć takiemu pracownikowi. Sami pracownicy młodociani powinni znać przepisy prawa pracy dotyczące warunków ich zatrudniania i bezpiecznej pracy. Przygotowana prezentacja „Zatrudnianie pracownika młodocianego – bezpieczne warunki pracy” przekaże im najważniejsze informacje z tego zakresu i ułatwi ich zapamiętanie. To doskonały materiał dydaktyczny uzupełniający i pomagający przeprowadzić szkolenie bhp tej grupy pracowników.    

  • Pobrano: 55038 razy

  Jeśli masz już dostęp do tego dokumentu

  wiper-pixel