Zagrożenia występujące w czasie pracy z użyciem rusztowań budowlanych

Zagrożenia występujące w czasie pracy z użyciem rusztowań budowlanych
Podczas szkoleń bhp pracowników branży budowlanej należ - i to zarówno osób kierujących pracownikami, jak i szeregowych pracowników - omówić zagadnienia dotyczące zagrożeń w czasie pracy z użyciem rusztowań budowlanych i ruchomych podestów roboczych. Kwestie te są związane z pracą na wysokości, a większość wypadków na budowach związana jest z upadkiem z wysokości. Uświadomienie na szkoleniu bhp zagrożeń związanych z pracą z użyciem rusztowań budowlanych oraz wiedza na temat zapobiegania tym zagrożeniom to skuteczne działania prewencyjne. Mając to na uwadze przygotowaliśmy prezentację, która ułatwi przedstawienie i przyswojenie wiedzy z tego zakresu pracownikom budowlanym na różnych stanowiskach pracy.

Jeśli masz już dostęp do tego dokumentu

wiper-pixel