Najczęściej zadawane pytania

Wydawcą platformy Uslugi.PortalBHP.pl jest Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Zespół redakcyjny składa się z ekspertów i prawników specjalizujących się w prawie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
ul. Łotewska 9A
03-918 Warszawa
NIP: 526-19-92-256
KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł

 1. Wybierasz szkolenie. Podczas zakupu zakładasz konto do serwisu Uslugi.PortalBHP.pl. Na maila otrzymasz login i hasło do serwisu. 
 2. Po zalogowaniu się do serwisu Uslugi.PortalBHP.pl przydzielasz właściwe szkolenia konkretnym pracownikom, podając ich imię, nazwisko i adres email.
 3. W ciągu 48 h pracownicy otrzymują dostęp do szkolenia.
 4. Przebieg szkolenia jest monitorowany. Osoba zamawiająca szkolenie oraz uczestnik otrzymują alerty o terminie zakończenia szkolenia.
 5. Uczestnik szkolenia może skorzystać z konsultacji z ekspertem – w sprawach zarówno merytorycznych, jak i technicznych.
 6. Po zapoznaniu się z treścią szkolenia i zaliczeniu testu wyślemy pocztą zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 7. Do zaświadczenia dołączony będzie program szkolenia, protokół egzaminacyjny do samodzielnego
  wypełnienia oraz test końcowy, który powinien zostać komisyjnie wypełniony przez pracownika
  w obecności uprawnionych osób i dołączony do akt. 

Przez samokształcenie kierowane (tzw. kształcenie na odległość) rozumie się szkolenie prowadzone na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu:

 • Internetu,
 • poczty,
 • poczty elektronicznej.

Szkolenie to powinno umożliwić uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

 

Ustawodawca podkreślił, że w formie samokształcenia kierowanego uczestnik szkolenia musi mieć możliwość konsultacji z trenerem (również np. w formie elektronicznej).

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy może być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego (np. e-learningu) dla:

 • osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 • pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby,
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • innych niewymienionych wyżej (z wyłączeniem stanowisk robotniczych), których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.[1]

W formie e-learningu nie może natomiast odbywać się:

 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

szkolenie wstępne, czyli instruktaż ogólny.[2]

 

[1] § 8 i § 15 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego w dziedzinie bhp.

[2] § 15 ust. 2 rozporządzenia szkoleniowego w dziedzinie bhp.

Szkolenia okresowe powinny kończyć się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, a egzamin ten powinien być przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

Przepisy jednak nie określają składu komisji. Zatem organizator szkolenia samodzielnie może, według własnego, uznania określić skład zarówno ilościowy jak i personalny takiej komisji. Zatem w składzie komisji egzaminacyjnej może znaleźć się: pracodawca, pracownik służby bhp, osoba wykonująca zadania służby bhp u pracodawcy lub inna osoba. 

Dobrym pomysłem jest połączenie samokształcenia kierowanego z seminarium. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z materiałami merytorycznymi przed seminarium, a podczas szkolenia stacjonarnego trener może skupić się już na wybranych najważniejszych zagadnieniach i kwestiach kontrowersyjnych lub trudnych. 

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na ten temat, przeczytaj Regulamin serwisu.

Gdy zapomnisz jak brzmi Twój login lub hasło, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta - mailem: [email protected] lub telefonicznie: 22 518 29 29, pon-piątek 8-16.

Telefon

 • 22 518 29 29
 • Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00
 • Poza godzinami pracy naszego Centrum Obsługi Klienta prosimy o kontakt droga mailową na adres [email protected]
 • faks: 22 617 60 10

Email

Dane kontaktowe

 • Wiedza i Praktyka
 • ul. Łotewska 9a
 • 03-918 Warszawa
wiper-pixel