Koszty w firmie – minimalizacja ryzyka zawodowego

Koszty w firmie – minimalizacja ryzyka zawodowego
Nie ma ścisłych reguł prowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Metodę i narzędzia należy dobierać w zależności od rodzaju działalności, wielkości zakładu i stosowanych technologii. Nawet najlepiej przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego nie zapewni pracownikom pełnego bezpieczeństwa, a tzw. ryzyko resztkowe, które pozostaje po zastosowaniu środków ochronnych, będzie uzależnione między innymi od charakteru działalności firmy. Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest ograniczenie go do poziomu najniższego, który można osiągnąć. Sama ocena polega na przewidywaniu, jakie szkody (np. urazy, schorzenia) mogą spotkać pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy, oraz zaplanowaniu, co trzeba zrobić, aby tego uniknąć. Głównym zamierzeniem oceny ryzyka zawodowego jest poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Jeśli masz już dostęp do tego dokumentu

wiper-pixel